Image dialog
Klima i Norge 2100
Her finner du informasjon om hvordan klimaet er forventet å endre seg fram mot år 2100.
Klimarapport 2100_høyoppløselig
Sessøya i Troms
Foto: Anne Olsen-Ryum, www.hasvikfoto.no

Beregningene er basert på klimautviklingen i Norge hittil og antagelser om fremtidige klimagassutslipp. Alle fakta og beregninger finner du i "Klima i Norge 2100"- rapporten. Last ned rapporten i sin helhet her. Informasjonen på denne siden er et sammendrag av den 200-siders lange rapporten. 

English version

Hovedfunn

Hovedfunnene er beregnet ut fra dagens klimabilde, som er fortsatt raskt økende klimagassutslipp. 

Dette er klimaendringene som vil berøre Norge fram mot slutten av århundret:

  • Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 ºC (spenn: 3,3 til 6,4 ºC) 
  • Årsnedbør: Økning på ca. 18 prosent (spenn: 7 til 23 prosent)
  • Styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme hyppigere
  • Regnflommene blir større og kommer oftere
  • Snøsmelteflommene blir færre og mindre
  • I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år, mens det i høyfjellet kan bli større snømengder i enkelte områder
  • Det blir færre isbreer og de som er igjen har blitt mye mindre
  • Havnivået øker med mellom 15 og 55 cm avhengig av lokalitet 

For Norge er det særlig to endringer som vil skape utfordringer for samfunnet: Endringer i nedbør (med påfølgende overvanns- og flomproblematikk) og havnivå.

Hvor store klimaendringene blir, er kritisk avhengig av hvor store de globale klimagassutslippene blir framover. Med reduserte klimagassutslipp vil klimaendringene bli betydelig mindre. Derfor er CO2-reduksjon og klimatilpasning viktig.

"Klima i Norge 2100"-rapporten ble lansert på konferansen om klimatilpasning den 22. september 2015. Presentasjonen med kommentarer fra foredragsholderne kan lastes ned som PowerPoint-fil (20 MB) eller PDF-fil (7 MB).